Åbent brev til JHF TU udvalget, JHF-administration og seedningsudvalget i JHF

Brevets afsendere er Claus Pilgaard & Peder Vejsgaard fra Ry Håndbold

Vi står lidt undrende tilbage overfor, hvorledes puljerne i U-15 piger 1. division er blevet lavet.

Sammenligner man seedningerne på tværs af puljerne er der enorme forskelle på puljerne. Sidste år var det samme tilfældet på drengesiden og tidligere år det samme scenarie sket på forskellige årgange. Alle kan ikke stilles tilfreds, når der fordeles puljer, men når der udarbejdes seedninger, giver det mening at anvende disse som objektivt kriterie.

På JHF’s hjemmeside på same side som seedningerne er offentliggjort, står ordret “Puljerne i 1. division laves udelukkende ud fra seedninger”.

Læser man propositionerne og - i endnu højere grad - ser man på fordelingen af puljerne, så er det på ingen måde det der er tilfældet.

Propositionerne er en nedarvet struktur fra de tidligere U-16 og U-18 rækker, hvor de to øverste lag hold er blevet fordelt ift. seedning og resten er fordelt efter geografi og en smule seedning. Proportionerne fra JHF foreskriver, at:

Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen.
Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne.
Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne.

Den sidste linje er for U15-pigernes vedkommende brugt i så stor grad, at man kan stille spørgsmål om det overhovedet gav mening at seede holdene udenfor de to øverste lag.

Vi mener, at tiden er inde til at vi gør op med den måde at fordele holdene. Forklaringen er som følger:

1)
JHF vælger at entrere med et seedningsudvalg inden for hver årgang og køn, hvilket giver god mening. Disse seedningsudvalg bruger en masse tid på at seede holdene baseret på den viden, de sidder med om de forskellige spillere og klubber. Det giver rigtig god mening, da JHF forhåbentlig gerne vil have de rigtige hold til at spille mod hinanden også efter jul.

Hvorfor bliver seedningsudvalget ikke hørt, inden puljerne bliver offentlige – eller måske en anden sportslig kvalificeret instans? Alternativt kunne en simpel Excel-øvelse, hvor seedninger anvendes som vurdering for den sportslige fairness i puljefordelingen.

2)
Vi er med på, at det giver mening at have øje for geografien, men det må ikke være i så høj grad, at vi giver køb på det sportslige. Spillerne er nået en alder, hvor der trænes mange gange om ugen inkl. fysiske pas. Det er at gøre hån mod deres kæmpe træningsindsats, hvis vi ikke tror på, at den også betyder, at de gerne vil køre lidt længere for en sportslig fair turneringsafholdelse.

2005-pigerne har allerede nu været samlet flere gange til DHF talenttræning. Vi går ikke ud fra, at de piger, der har snuset til talentsystemet, synes, at geografien skal spille ind, når de spiller kampe.

Sammenlignes med fodbolden arbejder de med en landsdækkende række i U-15. Dette går vi ikke ind for i håndbolden, men vi mener, at vælger man at spille i den bedste række, så må man acceptere, at denne kan byde på længere køreture.

Vi håber, at ovenstående vil give en fair debat. De gode input, der måtte komme, håber vi at JHF vil kigge på, så vi forhåbentlig får ændret proceduren for, hvordan puljerne bliver lavet fremadrettet.

Ses i hallen
Claus Pilgaard & Peder Vejsgaard
Ry Håndbold

Generation 24