AGF køber 50 procent af ligaklub

AGF bliver en del af Skanderborg Aarhus Håndbold - og det får også betydning for ungdomsarbejdet

AGF overtager 50% af Skanderborg Aarhus Håndbold, og dermed ejes ligaklubben nu ligeligt af Skanderborg Håndbold og AGF af 1880.

AGF er et af landets stærkeste sportsbrands, og specielt i Østjylland har klubben en kendskabsgrad på 100%. Med knap 4.500 medlemmer er det også en af de største klubber, som nu bliver en del af herreligaholdet og dermed medvirker til at sætte ekstra blus under talentudvikling og kommercielle partnerskaber i østjysk håndbold.

Med overtagelsen skifter ligaklubben også formelt navn til Skanderborg AGF Håndbold, og klub samt ligahold vil fremover fungere under forkortelsen SAH.

Salget af 50% af ligaklubben til AGF er en proces, som har været længe undervejs, siger SAHs direktør, Mads Lind, og forklarer videre omkring det nye ejerforhold:

- Det er en helt naturlig udvikling, at AGF og Skanderborg Håndbold bliver partnere omkring
SAH. Vi har allerede etableret et tæt samarbejde omkring talentudvikling i hele det østjyske område, og den nye ejerskabsstruktur åbner op for mange kommercielle muligheder.

- De to første år har SAH haft fokus på at skabe en økonomisk sund og bæredygtig klub. Nu er vi klar til at tage næste skridt og brande os som et kommercielt produkt og en attraktiv forretningsplatform i hele Østjylland.

Mads Lind fortsætter med at understrege tilknytningen til Østjylland både på det kommercielle og det sportslige plan:

- Samarbejdet omkring SAH understreger og underbygger det østjyske fokus og tilhørsforhold. Vi bliver knyttet endnu tættere til Aarhus og samtidig åbnes for, at man på håndboldsiden vil få øget synlighed i hele regionen. Synergieffekten i samarbejdet mellem to
af Østjyllands store håndboldklubber skaber lukrative muligheder, lyder det fra Mads Lind:

- SAH er allerede godt etableret i såvel Aarhus som Skanderborg, hvor vi har nogle stærke kommercielle partnere. Dem kan vi nu tilbyde synlighed i et endnu større geografisk område, ligesom vi kan knytte virksomhederne tættere til studiemiljøerne og den unge arbejdsstyrke i Aarhus.

- For mange virksomheder er Østjylland udgangspunktet for kommercielle projekter og aftaler, og det arbejde vil vi gerne være med til at understøtte og skabe en eksponeringsplatform for.

Carsten Raundahl fra AGF tilføjer, at det er en naturlig udvikling, at de to store klubber i Østjylland bliver partnere omkring ligaholdet.

- Ved at overtage 50% af SAH er AGF med til at sikre elitehåndbolden i regionen. 

- Vi har allerede et stærkt samarbejde omkring talentudviklingen, som betyder, at de unge spillere fra U17 og opad kan fortsætte deres træning og forbedre deres spil lokalt i Skanderborg og i Aarhus med støtte fra begge klubber samt fra SAH og de professionelle
ressourcer, som ligaklubben råder over. Samtidig har vi et 2. divisionshold, som fungerer som brobygger fra ungdom til seniorniveau. Her er der rigtig gode udviklingsmuligheder for de spillere, som måske skal bruge et par år for at blive ligaklar, udtaler Carsten Raundahl.

Et bredt østjysk talentsamarbejde
Talentsamarbejdet mellem de to klubber betyder, at ligaspillere og -trænere vil komme tættere på talentmassen i Østjylland, og de vil bidrage endnu mere til ungdomsarbejdet i klubberne i Aarhus og i Skanderborg, siger Mads Lind og fortsætter:

- SAH har sammen med AGF og Skanderborg Håndbold en vision om at skabe et endnu bedre miljø for talenterne i området. Det gælder både for de spillere, som udvikler sig til liganiveau, men vi vil også tilbyde en trænings- og udviklingsplatform for boblerne, som kommer tilbage fra efterskole, og for spillerne som uddanner sig sideløbende med træningen eller ønsker at kombinere håndbolden sammen med et arbejdsliv. De vil blive en del af et
håndboldmiljø, som byder på ressourcer fra allerøverste hylde indenfor træning, mental og fysisk sundhed samt personlig udvikling.

Jens Christensen, formand i Skanderborg Håndbold, siger, at det øgede samarbejde er en optimering af de kommercielle og sportslige forhold i SAH og i klubberne.

- Både Skanderborg Håndbold og AGF har stort fokus på at dyrke og styrke vores talenter. 

Med den nye aftale får de unge spillere forstærkede muligheder for løbende at teste deres niveau mod de allerbedste i regionen.

- Træningsfælleskabet mellem Skanderborg, AGF og SHEA sikrer, at vi kan tilbyde træning og udvikling på et højt håndboldfagligt niveau.

- Ungdomsspillerne vil opleve, at de er rigtig tæt på ligaholdet. Der vil være ugentlige træninger med akademierne, og ligatræner og -spillere vil aktivt bidrage til udviklingen af talenterne i Østjylland, slutter Mads Lind.

Generation 24