Claus Hansen: Vi kan ikke kommunikere for meget

Ovenpå Kim Lyngsøs indlæg i går har talentansvarlig på herresiden Claus Hansen følgende kommentar til Ubold.

- Det er dejligt, Kim Lyngsø tager fat i de problemstillinger han oplever med kredstræningen, for hvis der ikke er nogen der reagerer, så får vi det ikke at vide. Dialogen er utrolig vigtig, men man skal huske, at dialog er en tovejskommunikation. De lokale forbundstrænere arbejder frivilligt og jeg kan kun opfordre til, at klubtrænerne besøger den lokale træning, det skaber bedre forudsætninger for dialog, siger Claus Hansen og går videre:

- I øst var der træning fredag aften, og det er rigtig godt, for der får talenttrænerne meget bedre mulighed for at vurdere streg- og fløjspillere, der nemt falder ud af kampene ved stævnerne. Vi har afprøvet det samme i vest, men da man ikke ønsker at erstatte en kamp med en træning, synes vi, at belastningen bliver for stor med tre kampe og en træning på et døgn. Det ville være dobbeltmoralsk, hvis vi accepterede det i vores regi, når vi er efter JHF for belastningen ved deres mesterskaber, konstaterer den talentansvarlige på drengesiden hos DHF.

- Jeg oplever et øget krav om information fra år til år, for fokus på mit barn, mit hold og mine spillere er hele tiden stigende. Derfor kan man herunder læse den information, der er tilgået kredse, regioner og talentcenter de seneste år. Der kan alle der har lyst ved selvsyn læse, at der ligger grundige overvejelser bag Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til de lokale trænere, fortæller Claus Hansen.

 

Anbefalinger til distrikter og kredse fra Talenttræningen og landsholdssiden 2018 (Herresiden) 

De følgende sider er den kommende periodes anbefalinger fra talenttræningen og landsholdssiden til kredse, regioner og talentcenter. 

Det er Dansk Håndbold Forbunds ønske, at vi fremover tydeligere kan se anbefalingerne integreret i det store arbejde, der finder sted rundt omkring i landet. 

Disse sider bør være det første trænerne modtager, så de har mulighed for at løse den opgave de har sagt ja til bedst muligt. 

Det er for spillernes fremtidige muligheder og dermed for dansk håndbolds chancer for at begå sig internationalt i årene der kommer, utrolig vigtigt, at det første møde med forbundet er positivt. De skal møde engagerede og velforberedte trænere. De skal møde trænere der brænder for talentudvikling og brænder igennem, når de er sammen med teenagerne. 

Rundt omkring i landet, skal alle spillerne møde et produkt af høj kvalitet, et produkt der matcher deres niveau og giver dem noget med hjem til klubberne - hver eneste gang. 

Det er imidlertid stadig af afgørende betydning, at I kontakter områdelederen, eller den kontaktperson I har fra talenttræningen, hvis der er noget I ønsker uddybet/diskuteret i forhold til jeres virke. Vi vil stadigvæk gerne i endnu tættere dialog med jer, ikke mindst, når der er udskiftning på posterne rundt om i områderne. 

Hvis vi skal lykkes med at flytte så mange spillere som muligt videre i deres udvikling, så skal I være klædt ordentligt på til opgaven, en opgave, der ikke nødvendigvis ligner den I har i jeres klubber. 

Målsætningen er i første omgang at motivere så mange spillere som muligt til at ”gå i lære” som elitehåndboldspillere.

 Det skal ske gennem en seriøs, målrettet og individuel træning, der hjælper spillerne videre fra det niveau de er på og åbner deres øjne for, hvad det kræver at blive en dygtig håndboldspiller. 

Når arbejdet afsluttes, skal I have et overblik over spillerne i jeres område og udtage de spillere, der efter en samlet vurdering af niveau og potentiale bør præsenteres for talenttrænerne med henblik på udtagelse til talenttræningen. 

Desuden vil jeg gerne minde jer om, at I er vores øjne i hallerne, vi kan ikke se alt. Hvis I ser interessante spillere I vil anbefale til Talenttræningen, så kontakt os endelig. Hellere én gang for meget end én gang for lidt, vi har ikke råd til at glippe potentielle topspillere.

 

Den vanskelige udvælgelse

Talentudvikling er i forbundsregi er en langvarig proces, hvor målet i sidste ende er at skabe en pipeline af spillere til A landsholdet. Men når det regner på præsten drypper det også på degnen, derfor er det også glædeligt, når vores arbejde udmønter sig i ligaspillere og divisionsspillere. 

Det er i U14 og U16 alderen helt umuligt at forudsige, hvem der bliver de bedste seniorspillere eftersom det er forskellige kompetencer der karakteriserer den dygtige ungdomsspiller og den dygtige seniorspiller. 

Derfor bør udvælgelsen ikke alene foretages på grundlag af spillernes nuværende niveau, men i kombination med en vurdering af deres langsigtede potentiale. 

Det er en meget vanskelig opgave, hvor vi alle sammen bliver nødt til at acceptere, at vi kommer til at begå fejl. Hvis vi husker at lade tvivlen komme spillerne til gode, så har vi skabt en sundt udgangspunkt for en selektion, der uanset hvordan vi vender og drejer det, er uundgåelig. 

Tænk derfor hellere i træningsgruppe end i hold, selvom I til sidst skal stille et hold. Prøv at undgå at presse jer selv ved at sige, at næste gang skal vi skære ned til 20 spillere, tag 25 med, hvis det giver mening. 

De bliver formodentlig ikke mere motiverede af at blive fravalgt og de bliver ikke dygtigere af at gå glip af kvalificeret træning.  

Det er vigtigt at keglen i bunden er så bred som muligt, når vi træner i mere end ti områder i landet, betyder det faktisk en del for talentmassen i dansk håndbold fremadrettet om man har 25 eller 30 spillere inde hvert sted. Der var mange spændende ideer fremme på seminaret i Strib, så jeg glæder mig til at se nye initiativer se dagens lys rundt om i landet, initiativer, der holder flere spillere motiverede i længere tid. 

Måske kan netop jeres idé implementeres i hele landet? Kontakt mig gerne! 

Al erfaring og forskning underbygger, at det er uhyggelig vanskeligt at forudse, hvem der bliver bedst. Det må I gerne italesætte over for spillerne igen og igen, gerne med eksempler fra jeres egen fortid. Den slags historier kan de huske!

 

Potentiale

Potentiale er en vanskelig størrelse, der kan være svær at definere og umulig at lægge i faste rammer. Det er imidlertid helt afgørende, at man holder sig for øje, hvad det er spillerne kommer til at møde som seniorer, ikke alene hvad der møder dem som ungdomsspillere. 

I et forsøg på at koge begrebet ned og gøre det anvendeligt, så er potentiale i herrehåndbold blandt andet historik, trænérbarhed og fysik. 

Historik kan f.eks. forstås på følgende måde. Hvis en spiller kommer ind i jeres træning fra en lille klub, skal han have længere snor, for han har måske ikke trænet ligeså længe, ligeså meget og ligeså godt som spilleren fra den store klub. 

Han har med andre ord et større uudnyttet potentiale end spilleren fra et mere veletableret træningsmiljø og kan måske flyttes hurtigere via jeres træning. 

Trænérbarhed er evnen til at omsætte trænerens anvisninger. Hvis spilleren man beder om at løbe til venstre, bliver ved med at løbe til højre, eller spilleren man ønsker skal skråtstille bliver ved med at stå med parallelle fødder, mangler spilleren trænérbarhed. Det begrænser spillerens potentiale, hvis han ikke omsætte korrektioner i praksis. 

Fysisk potentiale ligger i, hvor satte de er i deres kropsbygning. Drengen på 15 år med hår på benene, brede skuldre, overskæg og dyb stemme vokser nok ikke meget mere, mens den lille spinkle dreng med den lyse stemme og de store fødder formodentlig er én der er flere centimer, flere kilo og dermed mere fysisk potentiale i. 

Det betyder ikke, at de tidligt fysisk udviklede skal sorteres fra, men vi skal have øje for dem, der populært kaldes ”late bloomers”. Børn der er født sent året, børn der er sent fysisk, motorisk eller mentalt modnede. 

Mange af de dygtigste herrespillere er omkring 30 år gamle, så vi skal ikke diskvalificere teenagere, fordi de hænger lidt efter. Hvis de er/bliver træningsvillige, kan de nå meget langt. 

Prøv at lægge mærke til om spillerne har succes på grund af fysik eller teknik – lykkes forsvarsarbejdet, fordi spilleren er forudseende, eller fordi spilleren står stille og fylder – lykkes en Radjenovic, fordi timingen af vægtoverføringen er god, eller fordi modstanderen rives væk fra zonen? 

Vi skal passe på, at vi ikke risikerer at stirre os blinde på fysisk modenhed frem for talent. 

Igen i januar 2017 var næsten halvfjerds procent af spillerne vi blev præsenteret for født i første halvår – to af over 150 spillere var født i december. Spillere fra fjerde kvartal er en mangelvare og når man ikke er ældre, så kan en otte – ti måneder faktisk have stor betydning for ens spillemæssige, fysiske og mentale udvikling.

Få derfor hurtigt et overblik over spillernes fødselsdato og lad det blive en del af beslutningsgrundlaget, når I skal selektere i spillertruppen. Giv eventuelt altid spillerne fra fjerde kvartal et svedbånd på armen, så I hele tiden bliver mindet om, at de er yngre end de andre. 

Jeg vil i denne sammenhæng gerne pointere endnu engang, at udslusningen af spillere ikke må være funderet i parametre talenterne ikke kan træne sig til. 

Helt konkret betyder det, at en spiller ikke kan være for lille, når han er 14 – 15 år gammel, det handler om kompetencer og potentiale, ikke om størrelse. Vi skal hjælpe spillerne med at få det bedste ud af deres potentiale uanset deres fysiske forudsætninger. 

 

Positionsspecifikt bør man blandt andet være opmærksomme på følgende:

Målmænd: Reaktionsstyrke, mod, placering og evne til at læse spillet – målmænd skal ligesom andre håndboldspillere være i god form. Prøv at få en fornemmelse af deres evne til at kunne huske skudmønstre.

Fløjspillere: Forsvarsspil – for eksempel bolderobringer, fløje der kan dække en back eller forward er interessante, spilforståelse, mand – mand spil, spillet indefter i banen (f.eks. overgange). Vi ser for mange store fløjspillere dække for meget fløj, prøv at udfordre dem længere inde i banen/længere fremme i banen, det kan åbne nogle døre for dem senere i karrieren.

Backs: Forsvarsspil (flere formationer), spilforståelse, individuelle våben i angrebet, skud fra gulvet og fra luften + brudmuligheder til begge sider. Det er vigtigt I stadigvæk udvikler deres alsidighed, så de ikke bliver for nemme at dæmme op for, de kan altid dyrke deres spidskompetencer senere, der er masser af tid.

Centerspillere: Forsvarsspil - gerne indefter i banen og/eller frem i banen, spilforståelse, egne våben i angrebet. Vi ser desværre for få af de dygtige playmakere holde hele vejen i disse år, vi skal hjælpe dem bedre på vej ved at styrke deres forsvarsspil, deres duelspil og deres skudstyrke, ellers får de for svært ved at lukke forsvaret op, når rummene bliver mindre.

Derfor er det vigtigt, at I hjælper spillerne på denne position til at forstå vigtigheden af at udvikle våben på skud og/eller brud samt motiverer dem til det defensive arbejde.

Stregspillere: Forsvarsspil (flere formationer), spilforståelse, screeningsspil. Det er vigtigt for stregspillerens udvikling, at han indgår på lige fod med alle andre i alle afleveringsøvelser og skudøvelser.

De tidligt specialiserede stregspillere får det ofte svært på den lange bane, så vi skal hjælpe dem på vej gennem en bredere skoling. Der skal jeres træning være det gode eksempel som klubtrænerne kan videreføre hjemme i klubben.

 

Træningsindhold

The Danish Way, der ligger på www.dhf.dk, skal være udgangspunktet for træningen, ligesom man med fordel kan søge inspiration i AT materialet. 

Træningen skal være individuel og procesorienteret, selvom der til sidst skal udtages et hold er målet hele tiden den enkelte spillers udvikling. Individuel træning er også 3:3 eller 4:3, men talenttrænerne skal ikke præsenteres for 5:5/6:6 på halv bane!! 

Man kan hurtigt lære at spille fransk kryds eller rundgang, vi skal lære dem basis, f.eks. grundlæggende forståelse for fysisk træning, afleveringer, tacklinger, finter m.m. 

Vi kunne for sæsonen 2018 – 2019 godt tænke os følgende fra jeres side:

1)    En mødeprotokol, hvis man ikke kan passe træningen, bør man ikke belønnes med en plads i Talenttræningen. Gå i dialog med talenttræneren, hvis I er i tvivl. 

2)    Et træningsprogram tilsendt den ansvarlige Talenttræner før hver træning, også dem talenttræneren ikke overværer. 

3)    En øget vægtning af den fysiske træning (f.eks. gymnastikopvarmning og kropsstammetræning), så spillerne gøres klar til vægttræning. 

Men det er ikke jeres opgave at bringe dem i form, I skal motivere og inspirere spillerne og deres trænere til den daglige træning. Det er i klubberne den primære udvikling ligger! 

4)    Test spillerne i Intervalrestitutionstest 2. Tommelfingerreglen er 21.0 på IR 2 (Gælder kun årgang 2003 og det er først omkring jul 2018) 

5)    Den samlede træningstid må ikke overstige to timer, spillerne kan ikke koncentrere sig i længere tid og derfor skaber længere træningspas ikke dygtigere spillere, kun frustration.

Del gerne i træningsgrupper, så I får matchet spillerne optimalt, det er til gavn for alle. Spillerne har et forskelligt udgangspunkt og har derfor ikke behov for den samme træning for at blive dygtigere.

 

Mere specifikt spillemæssigt, bør der lægges vægt på: 

1)    Individuel forsvarsteknik. Det gælder især evnen til at tackle færdig, altså lave spilstop. Men bolderobringer og det parvise samarbejde omkring en streg er også vigtigt. 

Træn gerne en del offensivt forsvar, det er meget gavnligt for spillernes bevægelighed og spilforståelse. 

2)    Fintespil. Helt ned i fodstilling og rytme på f.eks. Radjenovic, piruette og afløbsfinte. Tænk meget gerne forfinter og skudfinter ind i fintetræningen, der er for mange spillere der kan det samme. Brug desuden tid på at træne timingen af afleveringen til den der skal sætte sin egen mand. Driblingen må gerne anvendes, når det er relevant. 

Det er vigtigt at spillerne lærer, at den spiller der afleverer helst skal være tættere på målet end den der modtager bolden, det giver bedre overblik for den boldmodtagende spiller. 

Anvend gerne en del dueløvelser, hvor spillerne lærer at gå hårdt på rummene og får en fornemmelse af, at man skal ofre sig i disse konfrontationer. 

3)    Afleveringsteknik. Det er stadig grundstenen i alt angrebsspil. Korrigér især på detaljer som møllesving, sørg for at de slipper bolden med forvægt, at de afleverer skråt bagud og tæernes retning mod mål. 

Talenterne skal forstå, hvor vigtigt det er at angribe et rum og binde minimum en forsvarsspiller. Returbolde skal indgå i alle samlinger, det er ofte de afleveringer, der skaber rytmebrud, duel-muligheder og nye rum. 

Alle markspillere skal være med i alle afleveringsøvelser. En venstre back skal også kunne aflevere fra højre back. En stregspiller skal lære at aflevere i løb. 

4)    Screeningsspil. Træn alles forståelse for screeningens muligheder, ikke alene stregspilleren, men også overgangsspilleren samt bagspillernes indsigt i, hvornår man løber rundt om screeningen og skaber overtal og hvornår/hvordan man spiller den screenende spiller. 

5)    Vurderingsspil 2 mod 1 og 3 mod 2 – både på kanterne og centralt i banen. Desuden må centerkrydset gerne må trænes 2 mod 1, både hvor rummet angribes og hvor forsvarsspilleren trykkes ned. 

6)    Løb uden bold – forbevægelser. Både til eget skud eller brud, men også gerne løb, hvor man skifter zone. Spillerne løber alt for meget lige ud og bliver derfor for nemme at lukke ned. 

7)    Samarbejde mellem fløj og back i angrebet. Vi skal have fløjene mere med i spillet og vi skal have backs til at forstå, at presset sagtens kan komme fra en fløj. De yderste meter i begge sider af banen skal vi have mere ud af i de kommende år. 

Udgangspunktet for korrektionerne er de ting der lægges vægt på i beskrivelsen i The Danish Way. 

Det er helt afgørende, at I er med til skabe forståelse for, at det i sidste ende er de individuelle kompetencer der afgør håndboldkampe.

 

Af DHF kan I i den kommende sæson forvente: 

Minimum to besøg. Talenttrænerne vil gerne på gulvet og de vil meget gerne deltage til den første 2004 træning, hvis det er muligt. 

Løbende sparring, hvis der er spørgsmål, både på udvælgelse, træningsindhold m.m. 

Talenttræneren melder sit besøg senest en uge inden træningen. 

I er altid velkomne, både til talenttræning og landsholdssamlinger. 

Hvis der er noget, der ikke lever op til jeres forventninger, så meld ind med det samme til undertegnede.

 

Med venlig hilsen 

Claus Hansen

Talentansvarlig på herresiden