DHF ændrer på sin rekruttering

Der arbejdes også på at udvikle et træner-flyver-korps i DHF-regi

Tidligere har det været sådan, at DHF, i regi af FHF, JHF og HRØ, første gang indkaldte drengespillere, når disse var 2. års U14, og pigespillere, når disse var 1. års U14. Men i forbindelse med indførelsen af de ulige årgange sker der en ændring.

- Skulle vi havde gjort, som vi plejer, ville det have betydet, at vi i DHF-regi var begyndt at rekruttere spillere i U13 hos pigerne. Men det mener vi i DHF er for tidligt. Det passer ganske enkelt ikke med de værdier, vi gerne vil udtrykke. Så fremadrettet kommer vi ikke til at rekruttere spillere i U13, siger Sigurd Skovborg, formand for DHF’s Eliteudvalg.

- Vi har derimod opfordret kredse/regioner til, at de i stedet afvikler åbne træninger for spillere i U13, for på den måde at kunne understøtte udviklingsarbejdet med denne årgang. Men der må ikke selekteres blandt spillerne, før de er U15-spillere, fortæller Sigurd Skovborg.

Den nævnte ændring er imidlertid ikke den eneste, Eliteudvalget er i gang med

- Vi arbejder med en idé om at skabe et korps af DHF-trænere, der kan hjælpe trænerne ude i klubberne, hvis man i klubben gerne vil have nogle inputs til, hvordan man flytter de unge spillere bedst muligt. En sådan ordning vil kunne hjælpe og løfte trænings/udviklingsmiljøerne ude i klubberne, forklarer Sigurd Skovborg og tilføjer: 

- Der er til dette arbejde nedsat en Ad-hoc gruppe bestående af repræsentanter fra øvrige udvalg under DHF, da udvikling naturligvis også omhandler bl.a. uddannelse.

Generation 24