DHF: Derfor er der kønsforskel på sommerlejren

Der er flere årsager til, at der er indkaldt flere drenge end piger til årets DHF-sommerlejr

Der er indkaldt 20 flere drenge end piger til DHFs' 2022-sommerlejr. Ubold har spurgt Søren Skaastrup Frydendal, talentchef i DHF, om årsagen.

1. Der er udtaget cirka 20 flere drenge end piger til Sommerlejren for årgangene 04/05. Handler det om den generelle bredde eller er det et bevidst valg?

Det er et bevidst valg med forskellige overvejelser:

Helt generelt starter vi et år tidligere på pigesiden end drengesiden, og derfor har årgang 04/05 piger været til sommerlejr tidligere. Derfor kan man ikke isoleret se på udtagelserne et år, det skal ses i en længere historisk kontekst. Sidste år var der for eksempel relativ mange 05'er med på pigesiden, hvor der ikke var indkaldt 05 på drengesiden. Ser vi over en længere periode har vi, historisk set, haft lige mange drenge og piger igennem systemet.

- Vi er udfordret af, at man internationalt starter et år tidligere med mesterskaberne for pigerne end drengene. Derfor skal vi også have årgang 06 ind i vores system nu, da vi skal kunne stille det første U17-landshold allerede til næste sommer. Det pres er der ikke på drengesiden, og derfor bliver årgang 2005 fx først indkaldt i år i modsætning til pigerne.

Jvnf. spørgsmål 1, tror DHF så på, at udtagelse til fx en sommerlejr virker motiverende for den enkelte spiller og måske kan forebygge et frafald fra sporten?

- I DHF ønsker vi helt generelt at fastholde så mange spillere som muligt i så lang tid som muligt. Der er ingen tvivl om at vores samlinger herunder sommerlejren gerne skulle skabe motivation hos den enkelte spiller, det er også den feedback vi får fra såvel spillere som klubtrænere.

- Det er et mål, at vores samlinger skaber motivation hos spilleren både fordi den træning de møder er på et højt fagligt niveau men også fordi det skal give sult på mere. Det er dog vigtigt at understrege, at fx en sommerlejr ikke udelukkende kan forbygge et frafald. Her er vores samarbejde med klubberne helt centralt så vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for spillerne. Lykkes vi med det – fastholder vi også spillerne. En sommerlejr er en del af den samlede pakke.

Og så lige et tillægsspørgsmål:

Hvad er status på de nye talentstrategi?

- Vi er i fuld proces og går nu ind i den afsluttende fase med selve hoveddokumentet, altså de overordnede og strategiske retninger. Vi har en forventning om at kunne præsentere den i starten af september.