DHF vil lave en ny talentstruktur

DHF vil præge og motivere så mange ungdomsspillere som muligt

Da denne skribent i 1984 blev udtaget til kredsholdet i Kreds 3, var processen nærmest identisk med den, der findes i 2021 – selv om man ikke længere kan blive udtaget til et fællesjysk hold. Nu er der imidlertid udsigt til, at Håndbolddanmark får en ny talentstruktur, idet DHF har udarbejdet et kommisorium, der er det første indledende skridt i processen.

- Helt kort sagt, så vil vi have et nyt system, fordi vi er af den klare overbevisning, at det bliver bedre end det gamle. Der er altså ikke sket ret meget inden for den måde, vi griber talentudviklingen an, i de seneste 20-30 år, og man kan vel sige, at virkeligheden har foretaget en overhaling af den nuværende tilgang, siger Morten Henriksen, sportschef i DHF.

Morten Henriksen peger på, at der, både når det gælder bredde- og elite, er kommet meget ny viden frem om, hvad der virker bedst i forhold til at talentudvikle.

- Vi ved meget mere i dag end for 20 år siden, men området er stadig meget komplekst. Derfor er vi helt fremme i slutningen af 2021, før vi har sammensat kommisoriet og for alvor kan begynde at arbejde med forandringerne, forklarer han.

DHF er, understreger Morten Henriksen meget klart, ikke tilhænger af at lave den centralisering af de bedste ungdomsspillere, som man ser i forbundsregi i fx Frankrig, Ungarn, Schweiz og Holland.

- Vi tror ganske enkelt ikke på, at den model passer til det danske foreningsmiljø, siger han og peger på, at ringene fra den viden, DHF besidder, skal nå ud til hele Håndbolddanmark.

- Vi skal blandt andet sørge for at motivere og præge så mange unge håndboldspillere som muligt. Vi ved, at et fravalg i en tidlig alder i forhold til talentsystemet kan betyde meget negativ for motivation og fravalg, og vi skal netop sørge for at motivere og bevare, siger Morten Henriksen.

Mindre geografi, mere menneske

Han peger på, at der blandt andet skal kigges på den måde, der arbejdes på i forhold til kredse og geografiske områder.

- Vi tror, at det giver meget mere mening at kigge på, hvor spillerne er, fremfor at putte dem i en kasse, hvor der i hvert kreds kun er plads til 14 drenge eller piger i hver årgang. Så vi kigger ind i en senere udvælgelsesproces, og hvor vi fra DHFs side i langt stører grad er med til at stimulere miljøer ude i klubberne – helt ned i eksempelvis U13-rækkerne, siger Morten Henriksen og understreger, at de nye planer kun bliver en succes, hvis der er et fælles ønske om at gøre tingene anderledes – og bedre.

- Det her kræver velvilje ude i miljøerne, men vi tror som sagt, at vi kan gøre det bedre og ende ved målet, der helt enkelt er at udvikle verdens bedste talentudvikling, siger sportschefen.