FHF og HRØ bag udskydelsen af projekt "skæve årgange"

Hvorfor skal vi vente til sæson 2019/20 med at få indført de såkaldt "skæve årgang" i ungdomshåndbolden? Det spørgsmål har mange stillet til både Ubold og sikkert også til sig selv. Betina Lyng Bjerre, bestyrelsesmedlem i DHF, fortæller her om baggrunden.

- Særligt to forbund (FHF og HRØ, red.) var bekymrede for, om vi hastede en så relativt stor ændring igennem for hurtigt. Derfor har vi i bestyrelsen imødekommet bekymringen ved at give de forbund en tilpas tidsramme til at forberede ændringen, siger hun og sætter flere ord på. 

- Forbundene vil blandt andet bruge tiden til at sikre sig, at de har de rigtige tilbud til de forskellige årgange, fx i forhold til de mindste, der går fra Trille og Trolle til kortbane, og i forhold til de ældste i U19, hvor vi jo netop gerne vil sikre, at vi fastholder dem som seniorer.

Betina Lyng Bjerre peger også på et administrativt hensyn. 

- Administrativt er der også et arbejde i at få turneringer og udstyr til at gå op i en højere enhed, og så var det vigtigt for fortalerne af at vente med en for hurtig implementering, at der er tid til at få drøftet med klubberne, hvordan de forskellige tilbud, fx i forhold til baner, bliver brugt bedst muligt, forklarer hun.