HØJ forstærker talent- og udviklingsarbejdet markant

Nicolai Hoxer er ansat som udviklings- og talentchef på fuld tid

HØJ Håndbold fortæller følgende:

Fra den kommende håndboldsæson, der starter 1. maj, sætter HØJ Håndbold væsentlig flere ressourcer ind på at styrke den sportslige udvikling i klubben. Indsatsen skal komme både spillere og trænere til gode, fra de yngste til de mest ambitiøse.

 

Ansættelse af en Udviklings- og Talentansvarlig

Klubben har oprettet en fuldtidsstilling som Udviklings- og Talentansvarlig, og det er en respekteret og velkendt klubmand, der skal varetage funktionen.

- Vi har ansat Nicolai Hoxer på fuld tid fra 1. april, fordi vi har en lang række vigtige opgaver på det sportslige felt, vi gerne vil have løst på en kvalificeret måde, og som vi må erkende, vi ikke kan løfte på fritidsbasis mellem kl. 17 og 22, fortæller HØJ’s formand Helle Rasmussen.

Nicolai Hoxer siger:

- Jeg glæder mig til at komme i gang med jobbet og være med til at gøre en forskel i min barndomsklub. At jeg er fuldtidsansat muliggør, at jeg kan fokusere på at videreudvikle vores klub, trænere og spillere. Jeg skal bl.a. lave træneruddannelse, sparring med trænere, spillerrådgivning og undersøge mulighederne for samarbejde med lokale gymnasier, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for vores spillere.

Helle Rasmussen fortsætter:

- Vi har virkelig mange engagerede og dygtige trænere omkring vores hold i alle aldersgrupper, men vi føler, at vi bør gøre mere for at støtte og udvikle trænerne med intern uddannelse, sparring og inspiration, for trænerne er vores vigtigste ressource. Dygtige trænere, der brænder for det de laver, skaber også et udfordrende og udviklende træningsmiljø for spillerne, og det er vigtigt, hvis vi vil fastholde og tiltrække endnu flere medlemmer til klubben og udvikle dem som håndboldspillere og mennesker - og her kommer den Udviklingsansvarlige ind.

Foruden indsatsen på trænersiden skal Nicolai Hoxer have fokus på de ungdomsspillere, der har særligt store ambitioner, og hvor håndbolden fylder rigtig meget.

- Hoxer har bred erfaring som ungdomstræner, dels i men også udenfor HØJ. Han sætter overliggeren højt, når det gælder træningsmiljø, mandskabspleje og spillernes udvikling, og sammen med hans pædagogiske uddannelse gør det ham meget velegnet til at fungere som mentor for de af vores spillere, der har særligt store ambitioner med deres sport, og som skal have en travl og krævende hverdag til at hænge sammen, fortæller Helle Rasmussen videre.

Afslutningsvis siger Nicolai Hoxer: 

- Mit job er ikke at erstatte vores fantastiske frivillige og deres store indsats, men jeg skal være med til at gøre deres arbejde nemmere. Derudover glæder jeg mig selvfølgelig til at se en masse håndbold og følge vores fantastiske unge spillere i deres udvikling. 

HØJ’s Talent Program

Ud over at ansætte en Udviklings- og Talentansvarlig og gøre en målrettet indsats for at løfte det sportslige niveau i hele ungdomsafdelingen, iværksætter HØJ et tiltag under overskriften ”HØJ’s Talent Program”, der yderligere vil styrke klubbens set-up for unge, ambitiøse håndboldspillere, både piger og drenge. HØJ’s Talent Program vil have fokus på at støtte spillere i at opnå en mere eliteorienteret tilgang til håndbold gennem udvikling af spillerens individuelle kompetencer, herunder både teknisk, fysisk og mentalt.

I regi af HØJ’s Talent Program vil de mest ambitiøse og træningsivrige spillere blive tilbudt en ugentlig ekstra træning, hvor fokus er på at udvikle spillerne individuelt. Træningen varetages af cheftrænere fra HØJ Elite, Jesper Fredin på herresiden og Michal Piotrowski på damesiden, i samarbejde med andre af klubbens dygtige trænere og senior elitespillere.

Om målgruppen for HØJ’s Talent Program fortæller Michal Piotrowski:

- Målgruppen for talentprogrammet er spillere i U17- og U19-trupperne og vores helt unge seniorspillere i divisionstrupperne. Vi taler om spillere, der virkelig brænder for håndbolden, og som er parate til at arbejde ekstra meget for at blive dygtigere. Det er især vigtigt, at spilleren i den daglige træning med egen trup og eget hold viser stor træningsparathed, så hun bidrager positivt til en god træningskultur - en kultur, hvor der knokles igennem hver gang!

Jesper Fredin tilføjer:

- Vi vil tage udgangspunkt i en individuel udviklingsplan, som laves i et samarbejde med spilleren, vedkommendes daglige træner og klubbens Udviklings- og Talentansvarlige, så vi koordinerer indsatsen og løbende kan vende tilbage til, hvad der er aftalt. For at hjælpe spillerne til en mere eliteorienteret tilgang til deres sport, vil vi bygge viden om kost og livsstil og mental træning på - ved siden af den ekstra træning og muligheden for mentorordning.

 - Hvis der skulle være nogle ungdomsspillere på Sjælland, der savner en mere elitær tilgang til håndbold, er de meget velkomne til at kontakte enten Nicolai Hoxer, Jesper Fredin eller Michal Piotrowski for at høre nærmere om HØJ og vores tilbud” slutter formanden af.

Generation 24