Indlæg: Kredstræning og kredsudtagelse set fra en træners synsvinkel

Ubold har modtaget følgende fra Kim Lyngsø …

 

Kredstræning og kredsudtagelse set fra en træners synsvinkel

 

Efter at have læst et par stykker af Claus Hansens sædvanligvis glimrende indlæg i forbindelse med afvikling af kredsstævnet, funderede jeg lidt over det forløb, vores spillere har været igennem

Jeg er træner for U16 drenge og har dermed naturligvis kredstræningen og kredsudtagelse af spillerne tæt på livet, eftersom jeg er sammen med spillerne 4 dage om ugen.

Det er naturligvis noget, som spillerne går op i og snakker om, og derfor er det selvfølgelig også noget, som vi trænere har fokus på og er nødt til at planlægge efter.

Jeg vil derfor prøve at beskrive, hvordan jeg ser forløbet med trænerøjne.

Jeg blev træner for holdet i maj 2017, men havde allerede da fulgt holdet tæt.

Ved opstarten var der 6 spillere i årgang 02, der blev tilmeldt kredstræning, og op til indeværende sæson kom der 3 spillere til klubben (de kom alle 100 % på eget initiativ, så ikke nogen kontakt fra vores klub). De var allerede i gang med kredstræningen i en anden kreds. Det betød, at vi havde 9 spillere med til kredstræning i 3 forskellige kredse.

Resultatet af udtagelse til de endelig kredshold:

3 spillere blev udtaget – 2 fløje samt en bagspiller. Heraf er 1 af fløjene udtaget til talenttræning senere på foråret.

1 højre back med gode og fine færdigheder blev udtaget, men måtte melde afbud 3 dage før kredsstævnet, med en ankelskade pådraget i 1. turneringskamp efter jul

1 forsvarskrumtap/center blev skadet og opereret i oktober, og er ikke blevet klar endnu

1 keeper blev frasorteret 1 uge før kredsstævnet alene med den begrundelse, at han var for aggressiv, hvor trænerne ville have han skulle være mere rolig i sin spillestil. Jeg var, og er nu stadig af den opfattelse, at det er nemmere at få en aggressiv 15-årig keeper til at blive mere rolig end at få en rolig keeper til at blive mere aggressiv. Men det kan man jo se forskelligt på. Men jeg vil da ikke håbe, at det er kriterier, som er gældende i alle kredse!!. Under EM så jeg da aggressive keepere med stor succes, blandt andet en svensker der i semifinalen mod Danmark sikrede sit hold en finalplads.

2 bagspillere (heraf 1 fra december 02) frasorteret i december, hvor de var indkaldt til et lille møde, hvor de fik at vide hvad de gjorde godt og hvad de kunne forbedre

1 fløj frasorteret i december uden samtale/begrundelse.

 

Det positive set fra min side er bl.a.:

 • Spillere deltager i kredstræning med fint niveau og god intensitet, som er med til at øge tempoet hos de enkelte spillere.
 • Der skabes et fint sammenhold med mange af spillerne fra de andre klubber, som også er med at give ekstra spænding og intensitet, når man efterfølgende mødes til klubkampe
 • Spillerne vænnes til at træne med andre spillere, andre trænere, andre øvelser mv.
 • Nogle spillere som har talent og haft det forholdsvis nemt i klubberne indtil nu, bliver klar over at der stilles krav, og at man bliver sorteret fra, når der er spillere, der er bedre.

 

Negative forhold og mangler set fra min side:

 • Jeg har overværet ca. 75 % af træningssamlingerne i min egen kreds. Udover tre min. telefonsamtale med den assisterende kredstræner har der ikke været dialog med trænerne om spillerne (min forgænger som træner har heller ikke haft en dialog). Jeg synes det er en mangel, at der ikke er større dialog med klubtrænerne. Hvis kredstrænerne mener, at der er kompetencer, der skal trænes hos de enkelte spillere, ville en dialog give mulighed for det, hvis ellers man som klubtræner ville være enig i det. Ligeledes omkring det fysiske aspekt bør der være større dialog, eftersom der er fysiske tests til kredstræningen. Men hvilke tests? (der er i øvrigt spillere, der slipper fint af sted med at snyde, når der laves yo-yo-test, så de får et godt resultat i forhold til dem der udfører testen korrekt, men det er der nok også i klubberne). I lighed med de andre klubber, som har spillere til kredstræning, arbejder vi også seriøst med det fysiske aspekt, og en dialog om disse tests kunne være fint.
 • I hele forløbet savner jeg en fx plan for hvilke kompetencer, der generelt kigges på. Som klubtræner sender man spillerne af sted til kredstræning og overlader alt til trænerne, der ikke kender spillerne. Det kan være positivt, at der kommer trænere, som ser anderledes på spillerne. Men det ville være fint med en dialog om, hvilke kompetencer de enkelte spillere evt. mangler i forhold til de kriterier, som lægger til grund for den endelige udtagelse til kredsholdet. Det vil naturligvis være svært ved de første kredstræninger med mange spillere, men efter at der er sorteret ud, så der arbejdes med en bruttotrup, vil det med mine øjne godt kunne lade sig gøre.
 • Fra august 2017 til nu har jeg haft 11 træningspas, hvor der har manglet spillere på grund af kredstræning. Det skyldes selvfølgelig, at vi har været repræsenteret med spillere i 3 forskellige kredse og er en præmis, vi må leve med.
 • Ved første kredstræning blev der spillet en del på to mål, så trænerne meget fornuftigt kunne vurdere spillernes niveau. En spiller, der var tilmeldt primært som center, sekundært som back, spillede på intet tidspunkt center. Den plads var hovedsageligt besat af spillere, der kun var tilmeldt 1 position. Det er selvfølgelig et puslespil, når de er mange, der spiller samme plads. Jeg mener dog, at alle bør prøve at spille på den plads, man primært er tilmeldt på.
 • Til selve kredsstævnet er der ikke lige muligheder for spillerne. Er man fløjspiller, og ”belemret” med en back, der kun spiller ind over midten, er der minimale muligheder for at vise sig frem. Jeg kan derfor ikke forstå, hvorfor tiltaget med ekstra træning for fløjspillerne igen er blevet fjernet. Jeg tror, der er mange fløjspillere, som er taget hjem fra kredsstævnet uden at de har fået de store muligheder for at vise, hvad de kan. Eksempelvis fik den ene af mine fløje 2 udspil på ca. halv spilletid, hvilket vil sige ca. 75 minutter. Så er det ikke nemt at vise sig frem og få vist de afslutningskompetencer, man har som fløjspiller.
 • Som sagt havde jeg en keeper der blev fravalgt på grund af spillestilen. Proceduren med, at der ikke er dialog mellem kredstræner og klubtræner, betyder, at jeg normalt ikke ville blande mig, men efter at hørt begrundelsen fra keeperen ville jeg godt snakke med kredstræneren om hvorvidt, spilleren havde forstået det rigtigt. Vi fik en rolig og fornuftig snak, og han havde forstået det delvist korrekt. Jeg accepterer naturligvis beslutningen, selv om jeg langt fra er enig.
 • Jeg tror nogle gange, at det kan være problematisk at kredstrænerne fra deres egen klub kender nogle af spillerne på forhånd. Bliver man behandlet ens? Jeg ved godt, at det kan være problematisk at få det til at gå op, men jeg tror at det bedste ville være kredstrænere, der ikke kender spillerne på forhånd, så spillerne starter på samme vilkår.

 

Overordnet set kan man sige, at det, jeg savner, er dialog og synlige retningslinjer for, hvilke kriterier kredstrænerne kigger på ved udvælgelsen. Hvis jeg som klubtræner kunne opnå den dialog, tror jeg på, at jeg på en lidt bedre måde ville kunne fortsætte udviklingen af spillerne, både dem som er kommet på kredsholdene og dem, som er blevet sorteret fra.

Det er blot mine betragtninger, som nogle nok synes er irrelevante, men som jeg alligevel godt vil give udtryk for - med håb om at en udmærket opsætning af første step i talentarbejdet evt. kan gøres endnu bedre.