Indlæg: Troværdigheden har lidt to knæk

Claus Dalgaard-Hansen kan godt forstå, hvis der er klubber, der er betænkelige ved at 'aflevere' spillere til DHF

Følgende indlæg er skrevet af Claus Dalgaard-Hansen, cheftræner i Skjern Håndbold og tidligere talentansvarlig og U-landsholdstræner i DHF.

A-landsholdene er lokomotiverne for dansk håndbold. Udviklingen af de spillere, der kan sikre Danmark en position mellem verdens bedste er helt afgørende for, at håndbold kan bevare sin status som en af de populæreste sportsgrene.

Denne talentudvikling bunder i en tillid til, at man som klub trygt kan sende ens spillere afsted til kreds-, talent- og landsholdssamling. Trygt forstået på den måde, at forbundet behandler spillerne ordentligt – der trænes fornuftigt, spillerne får det at spise de har brug for og der er gode behandlingsmuligheder. Men i tryghed ligger der også, at klubberne ikke risikerer at miste deres spillere, fordi forbundets trænere misbruger deres position.

For at undgå sidstnævnte, udarbejdede man for nogle år siden en række ungdomspolitikker i Dansk Håndbold Forbund. Her står der blandt andet:

Spillerrekruttering som DHF-træner
Senior og U18 spillere

- DHF-trænere retter IKKE direkte henvendelse til spillere fra landsholds- eller Talenttræningen
   - Hvis den klub, DHF-træneren repræsenterer, ønsker at tilbyde en spiller en aftale, er det en anden repræsentant fra klubben, der kontakter spilleren, ligesom spillerens nuværende klub skal adviseres om henvendelsen.
   - Til et evt. efterfølgende møde i klubben kan træneren deltage som en del af klubbens repræsentation.

U16 spillere
   - DHF-trænere deltager ikke i rekruttering af eventuelle nye spillere til egen klub”
   

Det er i lyset af ovenstående og det faktum, at troværdighed er en af de fire grundlæggende værdier i Dansk Håndbold Forbund, at håndteringen af episoden omkring de udsendte mails fra Ajax - udefra set – er både overraskende og skuffende.

Men at man så kort tid efter fastholder tildelingen af en ungdomslandskamp i Bavnehøjhallen det støder min retfærdighedssans. Jeg ved af erfaring, at det kan være vanskeligt at placere ungdomslandskampe, men har man overhovedet prøvet? Sikke et signal man havde sendt fra Dansk Håndbold Forbunds side, hvis man havde flyttet kampen til en af de haller, hvor én af de ”skadeslidte” klubber holder til.

Troværdigheden har dermed ikke kun lidt et knæk, men to. To knæk, der kan være med til at underminere hele fundamentet for talentudviklingen i Danmark.

Jeg håber stadigvæk klubberne tør sende deres spillere ind til Dansk Håndbold Forbund, selvom jeg godt kan forstå, hvis der er nogle klubber der er blevet betænkelige.

Med venlig hilsen

Claus Dalgaard-Hansen

Generation 24