JHF: Ikke vores opgave at frasortere

TU-formand Henrik Larson sætter ord på den manglende U18-kval til 1. division

Det er ikke JHF's opgave at frasortere hold med fin sportslig kvalitet. Til gengæld er det forbundets
opgave at understøtte de gode håndboldmiljøer, og de foreninger som vi repræsenterer.

Sådan lyder forklaringen på, at JHF valgte ikke at spille kvalifikation til U18 drenge 1. division, hvor der
var tilmeldt 14 hold til de traditionelle 12 pladser.

Forklaringen gives af Henrik Larson, der er ny formand
for JHF's Turneringsudvalg.

- Vi skal som udgangspunkt have den vare på hylderne, som klubberne efterspørger. Så når vi havde 14
hold, der gerne ville spille U18 1. division hos drengene, valgte vi at sige ja til alle, siger Henrik Larson
og sætter flere ord på:

- Vi stod med en række ansøgende klubber, der desuden har rigtig fine træningsmiljøer, og det vil vi godt
kvittere for. Samtidig vil vi også gerne undgå risikoen for, at spillerne skifter klub, fordi de ikke kommer til
at spille på det rigtige niveau. Desuden opnår vi, ved at springe over kvalifikationen, at få fjernet en af de
kritiserede formtoppe, som spillerne her møder meget tidligt i sæsonen - og yderligere på et tidspunkt,
hvor mange spillere måske netop har skiftet klub eller skole og påbegyndt en ny uddannelse. Nu skaber
vi lidt mere rum til de unge mennesker – og til håndbolden.

Hvad så hvis der havde været fx 22 hold?


- Så havde vi måttet spille kvalifikation eller fulgte en indstilling fra vores seedningsudvalg. Det er klart, at
der er en grænse for, hvor mange hold der kan være i en række. Som det er nu, får holdene to kampe
ekstra frem mod jul, men også en ekstra weekend - til gengæld slipper de for to weekenders meget tidligt
kvalifikationsspil, siger Henrik Larson og tilføjer:

- Vi glæder os til at se 14 fine 1.divisionshold i de to U18-rækker i den kommende sæson.

Han tilføjer desuden, at JHF til den kommende sæson har udvidet flere 2. divisioner fra 36 til 42 hold,
hvilket også har været et stort ønske fra klubberne. Med antallet af tilmeldte hold oppe i 60érne, så ville
vi nærme os en halvering, hvilket ikke er ønskværdigt.

- Vi er dog opmærksomme på, at der er en lille risiko for at kannibalisere A- og B-rækkerne lokalt
(statistisk under et hold pr. kreds), så det er naturligvis en udvikling, vi skal holde øje med, lyder det.

Generation 24