JHF ser positivt på ny aldersinddeling

Rygterne om en ny aldersfordeling i ungdomsrækkerne har svirret i efterhånden lang tid. Ubold har uden held spurgt DHF om en kommentar på det arbejde, der er foregået, men der findes i hvert fald en rapport om de påtænkte ændringer.

JHF's turneringsudvalg har således læst og drøftet rapporten og konkluderer, at "der er mange gode argumenter for, at man fremadrettet ændrer på årgangene til U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 og U-19. Udvalget har en positiv indstilling til ændring til ulige årgange".

Så vidt vides er det planen, at de nye inddelinger skal træde i kraft fra starten på sæson 2018/19.