Jysk seedningsudvalg kommet for at blive

JHF's turneringsudvalg har evalueret på de seedningsudvalg, der blev afprøvet i sidste sæson, og tommertotterne vender opad. I turneringsudvalgs-referatet kan man læse følgende:

Der er indkommet 7 svar fra seedningsudvalgsmedlemmerne. Generelt er der meget ROS! Processen er rost samt der var tilfredshed med det materiale, der var sendt ud inden mødet.

Der var lidt forvirring omkring ”offentliggørelse” eller ”ikke offentliggørelse” af seedningsudvalgenes arbejde. Efterfølgende blev det slået fast, at åbenhed var ønskværdigt, hvorfor udvalgenes indstillinger blev behandlet af TU, og TU´s afgørelse blev offentliggjort. Sådan vil det også være fremover.

Seedningsudvalgenes arbejde har resulteret i nogle meget præcise rangeringer i alle grupper, hvorfor succesen fortsættes (der indhentes stadig seedningspoint fra kredsene).

Der er seedningsudvalgsmøde mandag den 14. august 2017 kl. 18.00-22.00 for pigesiden. Og seedningsudvalgsmøde tirsdag den 15. august 2017 kl. 18.00-22.00 for drengesiden (sidste tilmeldingsfrist, herunder indsendelse af spillertrup samt træner-CV 9. august 2017).