KLG Håndbold ansætter sportslig konsulent

Malene Dalgaard-Hansen skal blandt andet kvalitetssikre træningskvaliteten for alle klubbens medlemmer

KLG Håndbold fortæller følgende:

KLG Håndbold ansætter sportslig konsulent pr. 1. august 2019

Som et led i at fortsætte den positive udvikling af tilbuddet til alle håndboldtossede børn og unge i KLG Håndbold tager bestyrelsen nu initiativ til at deltidsansætte en sportslig konsulent med fokus på hele ungdomsafdelingen. 

Sune Kjeldgaard, formand i KLG Håndbold:
”Der er sket enormt mange positive ting i KLG Håndbold siden sommeren 2016, og som forening er vi blandt andet lykkes med at fordoble medlemsantallet i ungdomsafdelingen. Sammen med det lokale erhvervsliv har vi desuden skabt et solidt økonomisk ståsted, der sikrer mulighed for at give medlemmerne interessante oplevelser både på og uden for banen.

Til sæsonstarten 2016/2017 definerede og fastsatte bestyrelsen visioner, missioner og værdier for KLG Håndbold, og det er fortsat denne ”drejebog”, vi arbejder ud fra. Sammen med ca. 80 frivillige arbejder bestyrelsen til stadighed for at udvikle KLG Håndbold, og alle frivillige yder hver dag en aktiv indsats for, at foreningen skal være et sted, hvor man som forældre trygt kan sende sine børn hen. 

I bestyrelsen har vi gennem en længere periode diskuteret muligheden for at deltidsansætte en sportslig konsulent, der blandt andet skal være med til at sikre, at alle medlemmer i KLG Håndbold skal have kvalitet i træningen. Derudover skal den rette person være med til at understøtte visionen om, at fundamentet for KLG Håndbold skal være en stor børne- og ungdomsafdeling, hvor der er plads til alle.

 

Malene Dalgaard-Hansen, nyansat sportslig konsulent i KLG Håndbold:

Det er med stor glæde, at jeg tiltræder jobbet som sportslig konsulent i KLG Håndbold.

Med jobbet får jeg mulighed for at bruge min mangeårige praksiserfaring som aktiv håndboldspiller kombineret med min uddannelse. KLG Håndbold er en velorganiseret og visionær håndboldklub, hvor jeg siden 2017 har nydt at komme og være en del af foreningslivet. Det er en inkluderende håndboldklub, hvor de tre nøgleord Kammeratskab, Leg og Glæde er gennemgående for aktiviteterne på og uden for banen.

Jeg ser frem til at bidrage med viden og inspiration til håndboldmiljøet og -kulturen i KLG Håndbold i tæt samarbejde med bestyrelsen og ikke mindst alle de frivillige til gavn for klubbens børne- og ungdomsspillere.

 

Sune Kjeldgaard, formand i KLG Håndbold:

”Det skal ikke være den store hemmelighed, at vi er enormt glade for, at Malene Dalgaard-Hansen har sagt ja til udfordringerne som den første sportslige konsulent i KLG Håndbold. For det første står Malene inde for foreningens visioner, missioner og værdier, og så er hun samtidig bosat i Lind med sin mand og to børn. Hun er et kendt ansigt blandt såvel frivillige som medlemmer, og hun har sin daglige gang i både børnehave og skole.

Gennem sin mangeårige aktive deltagelse i håndbolden – bl.a. som professionel håndboldspiller – har hun et indgående kendskab til sporten, og med sin netop afsluttede kandidat i idræt kan hun understøtte arbejdet i KLG Håndbold med den seneste forskning.

Vi har gennem hele ansættelsesprocessen haft en gensidig åben, ærlig og konstruktiv dialog, og det er en enig bestyrelse, der nu aktivt ser frem til at investere en del af foreningens opsparede midler til fordel for alle håndboldtossede børn og unge. 

Malene Dalgaard-Hansen er deltidsansat på 10 timer om ugen, og starter altså som sportslig konsulent i KLG Håndbold den 1. august 2019.

Generation 24