Nu ruller DanskHåndbold sin nye talentstruktur ud

Kredstræninger erstattes af regionale træninger – også for U17

Den 24. august er dagen, hvor DanskHåndbold, tidligere Dansk Håndbold Forbund, lancerer sin nye talentstruktur. Og det betyder blandt andet et endeligt farvel til kredstræninger. Det fortæller Søren Skaastrup Frydendal, talentchef i DanskHåndbold.

- Vi brugte sidste år på at sætte nogle ting i gang og prøve nyt af. De erfaringer er blevet brugt til at skabe et nyt produkt, forklarer han.

Fremover deles håndbolddanmark op i fire regioner, hvor der arrangeres regionale træninger. I hvert region vil der blive trænet i to områder, så der bliver otte træninger i hvert ”sæt” af træninger. I region syd forsøger DHF sig dog med, at træningen foregår centralt i Fredericia. Hele setuppet styres centralt af DanskHåndbold, men udføres regionalt.

- Det betyder også, at vi får en større ensretning i træningerne. Der trænes i det samme i alle fire regioner, siger Søren Skaastrup Frydendal.

En anden nyhed er, de regionale træninger vil være for spiller fra både U15 og U17.

- Vi udvider tilbuddet, for vi synes ikke, at vi er færdig med spillerne, når de bliver U17, lyder forklaringen.

Et af kodeordene i den nye struktur bliver kompetenceudvikling. Spillerne skal have noget med hjem til deres klubber, som de kan arbejdere videre med. Til gengæld skrues der ned for selektionen.

- Vi har oplevet, at nogle af spillerne i det tidligere set-up har følt et pres ved at deltage i kredstræningerne. Det gør vi noget ved nu. Iagttagelsesstævnerne forsvinder også, siger Søren Skaastrup Frydendal og sætter flere ord på:

- Det bliver ikke sådan, at alle er med til alle træninger. For det første vil vi se færre spillere pr. gang, sådan cirka 30. For det andet vil der blive inviteret spillere efter forskellige kriterier. Det kunne være fokus på streg- eller fløjspillere, en lav træningsalder eller spillere fra mindre træningsmiljøer. Man kan sige, at vi laver et sundt benspænd for os selv ved at brede gruppen ud.

En sådan tilgang kræver en større kontakt til klubberne end hidtil og mere dialog. Et lidt tungere system, men også en nødvendighed, siger talentchefen.

- Når vi DanskHåndbold prædiker fællesskab, så omhandler det selvfølgelig også talentarbejdet og samarbejdet med klubber.

De trænere, der skal varetage de regionale træninger, er alle ansat i DanskHåndbold Talent. Og som noget nyt, vil også de trænere, der varetager de nationale samlinger, også være involveret i de regionale træninger. Baggrunden er, at trænerne fra de nationale samlinger skal have et øget kendskab til spillerne.

- De trænere, der repræsenteret i det nye talentsetup kommer fra cirka 40 klubber, og vi har en meget stor diversitet i gruppen. Og det er vigtigt for os, at vores tanker kommer ud og lever i klubberne, siger Søren Skaastrup Frydendal.

De første regionale træninger afholdes cirka 1. oktober 2023.