Ny aftale skal holde liv i håndboldgnisten hos efterskoleelever

Et nyt turneringsprodukt og et stærkere samarbejde er blandt elementerne i en ny aftale, der skal fastholde efterskoleelevernes interesse for håndbold - også når de er færdige på efterskolen

Kombinationen af efterskoler, håndbold og turneringer har længe været en gordisk håndboldknude, der har været svær at løse. For efterskolerne er det for ufleksibelt at spille med i de almindelige turneringspuljer, og for klubberne er det ofte et endegyldigt farvel til de spillere, der tager på efterskole.

Det skriver DHF i en pressemeddelelse.

En ny aftale mellem Efterskoleforeningen og Dansk Håndbold Forbund skal nu bygge bro mellem parterne og forsøge at løse dilemmaet til glæde for alle og håndbolden som sport, fortæller JP Nielsen, formand for Efterskoleidrætsudvalget:

- Det er et vigtigt skridt for håndbolden, at vi med denne aftale samarbejder om at fastholde de unges interesse for sporten. Vi er dybt afhængige af hinandens succes håndboldmæssigt, for vi har begge brug for unge, der brænder for håndbold. Så jeg er utrolig glad for, at vi med aftalen kan samarbejde om at løfte det store ansvar at forsøge at sikre flere unge i håndbolden, siger JP Nielsen.

Aftale går begge veje

Både i Efterskoleforeningens Efterskoleidrætsudvalg og hos Dansk Håndbold Forbund har det været vigtigt, at aftalen fungerer som et samarbejde, der tilgodeser begge parter.

Som nævnt har ønsket hos landets efterskoler længe været en turneringform, der er mere fleksibel og tilpasset efterskolernes behov, mens Dansk Håndbold Forbund har brug for et samarbejde med efterskolerne for at få spillerne tilbage til klubben efter opholdet.

Begge ønsker går i opfyldelse i aftalen, hvor et nyt turneringsprodukt blandt andet gør det mere fleksibelt at planlægge og spille kampe, komme med input til puljedannelser og strække kampprogrammet. Aftalen giver også spillerne mulighed for at spille to kampe på samme dag. Dermed imødekommer det nye turneringsprodukt efterskolernes behov, mens de øverste rækker fortsætter som hidtil i Dansk Håndbold Forbunds traditionelle turneringstilbud, hvor efterskolerne kan deltage på samme betingelser som klubholdene.

Omvendt skal efterskolerne bidrage til at få eleverne tilbage i håndboldklubberne ved blandt andet at registrere spillerne som aktive og tage en dialog med eleverne om at komme tilbage til klubben.

Herudover får efterskolerne som et fastholdelseselement mulighed for at uddanne deres elever til børnetrænere og dommere på en langt nemmere og fleksibel måde.

I Dansk Håndbold Forbund er man ligeledes glade for, at der nu er fundet en løsning, der tilgodeser begge parter, og som forhåbentlig kan fastholde de unges interesse og muligheder for at forblive sporten:

- Vi er meget tilfredse med, at begge parter føler sig hørt i den her aftale, og endnu vigtigere så tror vi på, at tiltagene kan fastholde de unges interesse i hele forløbet. Vi glæder os meget til at komme i gang, siger Betina Lyng Bjerre, der er formand for breddeudvalget og bestyrelsesmedlem i Dansk Håndbold Forbund.

Aftalen træder i kraft fra det kommende skoleår og dermed den kommende sæson. Aftalen skal i første omgang køre som et pilotprojekt over en toårig periode, hvorefter resultaterne evalueres.

 

Generation 24