Ny udviklingskonsulent i Rødovre HK

Peter Jagd, ny udviklingskonsulent i Rødovere HK, skriver følgende om sin nye stilling:

Fra dags dato vil jeg i Rødovre HK være at finde som Udviklingskonsulent ud over min rolle som cheftræner på klubbens Dame Senior. Jeg vil derfor kort skrive om hvad jeg i rollen som Udviklingskonsulent skal bidrage med, samt hvilke nye tiltag vi foretager i klubben:

  • Intern trænerudvikling: For at skabe den bedst mulige udvikling i klubben, er det vigtigt, at vi som trænere udvikler os. Jeg vil derfor facilitere og skabe de bedste betingelser for, at vi alle sammen kan udvikle os:
    Miljø med trænersparring: Den bedste udvikling kommer af, at vi bruger hinanden! Jeg så meget gerne et miljø hvor vi sparrede, udviklede os, videndelte og udnyttede hinandens kompetencer til sammen at blive dygtigere trænere.
    Mentorordning: I flere afdelinger vil vi tilknytte en såkaldt mentor. En mentor er en træner der i afdelingen vil sparre og hjælpe os med som trænere at blive dygtigere. Her vil jeg bl.a. være en af de mentorer der tilknyttes et par afdelinger, foruden at jeg vil tilknytte mentorer til holdene.
    Inspirationstræninger: Såfremt man ønsker det, kommer jeg gerne til et par "inspirationstræninger" på jeres hold: Afvikler nogle træninger med bestemte temaer hvis man ønsker det og mangler inspiration. Det er man jo i øvrigt også meget velkommen til at gøre internt for at fremme vores trænerudvikling :-)
  • Udviklingstræninger: Hen over hele året vil jeg samle spillere fra klubben til udviklingstræninger: For U12 og U14 Drenge og Piger vil det fra gang til gang være 6-7 spillere som hver afdeling indstiller til et skiftende tema (finter, bolderobringer osv.). For U16 og U18 Drenge og Piger vil det være alle spillere på en bestemt position der inviteres til nogle timers træning der udelukkende handler om den pågældende position. Det håber vi alt sammen vil udvikle nogle spidskompetencer, samt styrke sammenholdet og klubfølelsen hos spillerne.
  • Planlægge og gennemføre aktiviteter: Jeg vil arrangere kampdage med både ungdoms- og seniorkampe med musik, speak osv. Der ud over aktiviteter som vores klubtur til Hammel, et par årlige forældrefester, MGP-aften for klubbens yngste spillere, arrangere Top Cup 2018 og gennemføre DHF's Håndboldkaravane for rekruttering af nye medlemmer.
  • Andet: Jeg vil desuden have en masse praktiske og administrative opgaver, men dem skal jeg nok lade være med at belemre jer med ;-)

Til de kommende opstartsmøder for trænerne vil jeg uddybe min rolle og de nye tiltag. I er i øvrig altid velkommende til at skrive eller ringe med evt. spørgsmål.

Jeg håber I er åbne overfor de nye tiltag, for kun hvis alle ønsker det, kan vi skabe et godt udviklingsmiljø. - Vi er klubben.