Nye vinde i VSH: Vejen tilbage til toppen

Ubold har modtaget følgende fra Virum-Sorgenfri Håndboldklub:

Virum-Sorgenfri Håndboldklub var engang kendt for, at være blandt de bedste både på ungdoms- og seniorsiden, hvilket resulterede i en flot medaljehøst ved flere danske mesterskaber. Klubben har pt. fire danske mesterskaber på ungdomssiden, og i 1997 kulminerede klubbens sportslige succes i et dansk mesterskab for klubbens bedste herrehold efter en finalesejr over Ajax i Lyngbyhallen.

Meget vand er løbet under broen siden da, og VSH har ikke længere seniorhold i de bedste rækker, og optræder desværre sjældent ved ungdoms DM-slutrunder mere. I de seneste måneder har mange associeret VSH med dårlig økonomi, konkurs og være lukningstruet. 1. april 2017 blev Peer Sjødahl genvalgt som formand i klubben med en ambitiøs plan om at genopbygge  VSH, både sportsligt og økonomisk. Kort inde i den nye sæson, kunne VSH offentliggøre en ny hovedsponsor, nemlig Skjern Bank. På den sportslige side er tidligere klub-koryfæer hentet hjem, i form af Sisse Bruun Jørgensen og Thomas Joost, som fremadrettet skal stå med det sportslige ansvar i VSH.

Økonomi
Inden denne sæson var der mange rygter omkring VSH og klubbens økonomi. VSH havde da også et ,økonomisk set, dårligt år i 2016. Et år hvor klubben har måttet bruge dens opsparing for at dække underskuddet fra året. Det skal slås fast med det samme, at det aldrig ikke været så kritisk at VSH har ligget på randen af konkurs som ellers rygterne sagde. Siden har bestyrelsen arbejdet hårdt på at finde en ny hovedsponsor til VSH, og det er lykkedes i form af Skjern Bank. Aftalen med Skjern Bank sikrer, at VSH er sikker på at stå økonomisk stærkt på den front de næste år.

Underskuddet skyldtes blandt andet nogle investeringer i tidligere indtægtsgivende aktiviteter og ikke mindst i videreuddannelse af trænere, for at stille dem stærkere i fremtiden. VSH havde dog ligeledes lidt udfordringer med afvikling af klubbens traditionelle loppetorv (flytning, vandskader, brandaftaler mm.) og måtte afholde færre VSH aktiviteter, som gjorde at klubben samlet set tabte penge.  

Nogle af disse investeringer, samt det målrettede arbejde, der blev lagt på for at skabe andre indtægtskilder, herunder blandt andet sponsorer, har givet et afkast som klubben høster godt af i 2017. VSH har for indeværende et positivt økonomisk resultat for første halvdel af året. VSH har fået klubbens indtægtsgivende aktiviteter (Loppetorv, Camps, håndboldskoler, Virum-løbet med mere) op at køre igen. Udover den positive stigning i sponsorindtægter, kan VSH glæde sig over, en fortsat stigning i antallet af medlemmer, efter et mindre fald i slutningen af sidste sæson. Allerede pr. 1 september havde VSH fået hele 20 nye medlemmer i denne sæson siden sommerferien, hvilket sikrer, at VSH fortsat er landets næststørste håndboldklub målt på antallet af medlemmer. 

Det sportslige setup
De første spadestik til genopbygningen af VSH er styrkelsen af det sportslige setup, med indførelse af både en fysisk- og  målmandstræner. Dertil vil VSH komme med en række tiltag, som skal styrke det sportslige miljø både for spillere og trænere. Her vil man i den sportslige ledelse starte et eliteprojekt på udvalgte årgange og fortsætte de elite camps VSH allerede afholder.

Om genopbygningen siger Sisse Bruun Jørgensen:

- På ungdomssiden har vi været så heldige/dygtige at have knækket kurven, så vi har mange medlemmer. Vi har stort set 2-3 eller 4 hold i alle rækker. Vi må dog se i øjnene, at vi ikke har hold med helt i toppen, så vi skal i gang med at kigge på, hvordan vi får skabt hold, der kan gøre sig gældende helt fremme. Vi gør os mange tanker og en af dem er at vi måske drukner i vores egen succes og har for mange spiller i de små årgange, så vi ikke får avlet talenter.

På seniorsiden går Sisse og roder med, at reetablere dame holdet. Alle førsteholdsspillere, med undtagelse af en, er stoppet og der er pt. kun 8 spillere til damernes første hold. Så vi leder med lys og lygte efter flere spillere.

Dertil skal der ligges mere vægt på at skabe et socialt fællesskab mellem herre- og dameholdene, så klubben kan fastholde deres spillere. 

To ansvarlige

På ungdomssiden har man valgt at forfremme de to trænere Martin Møller og Mathias Andersen som ansvarlige for henholdsvis drenge- og pigesiden. På den måde sikrer man sig, at der er personer fra den sportslige ledelse, som er repræsenteret i hallen dagligt og har hands-on med både træning og trænere. Bindeleddet mellem Sisse og Martin og Mathias bliver Thomas Joost, der har det sportslige ansvar på ungdomssiden, i en funktion som sportschef.

Thomas har en plan om vi allerede fra og med næste sæson (18/19) indfører VSH elite projekt. Han har selv følgende at sige om projektet:

- Eliteprojektet bliver søsat sommeren 2018. Tanken med projektet er at holde på de talentfulde ungdomsspillere man allerede har i klubben og tilbyde dem et bedre tilbud, som et højere træningsniveau og et endnu bedre setup, samt at forhåbentlig tiltrække nye ansigter.

- Formålet med eliteprojektet er at skabe en bedre træningskultur og tilbyde noget ekstra for at løfte træningsmiljøet. Vi vil igen være med i toppen af dansk ungdomshåndbold.  Vi vil udvikle og fastholde de bedste af vores ungdomsspillere og få vores seniorer op på et plan, som vil være godt nok for de fleste unge spillere. Projektet er for de spillere der vil noget med deres håndbold og der vil blive stillet store krav til deres indsats både sportsligt men også til at støtte op omkring arrangementer i klubben.

Vi er allerede godt i gang med at få lavet aftaler med forskellige samarbejdspartner så vi kan være helt klar til sæsonen 2018-2019

Sammen med ansættelsen af Sisse og Thomas er der også blevet søsat to andre projekter:

Et af de tiltag der er sat i verdenen er, at en af klubbens egne trænere har fået ansvaret for den fysiske træning af de store ungdomshold (U14, U16 og U18). Sebastian Klinge vil fremadrettet indgå som fysisk træner i VSH. Sebastian vil have til opgave at stå for planlægning og opretholdelsen af den fysiske træning på de ældste ungdomsårgange. Tanken med dette er, ligesom med Eliteprojektet, holde på de dygtige ungdomsspillere og give dem bedre muligheder i deres fremtidige udvikling.

”Tanken med styrketræningen i VSH er dybest set at skabe en rød tråd i den daglige styrketræning op gennem ungdomsafdelingen. Det primære fokus kommer til at variere i forhold til hvilken årgang det er. På U14 årgangen, vil der arbejdes med at lære teknikken ved styrketræning samt skadesforebyggende træning, hvor man på U16 og U18 årgangene kommer til at have fokusset rettet langt mere på muskelopbyggende træning, for at klargøre dem til deres seniorkarriere, samt at opretholde mulighederne for deres udvikling i resten af deres ungdomskarrierer, forklarer Sebastian Klinge.

Nyt målmandskoncept 

VSH har forstærket sig udefra til deres et nyt målmandskoncept for klubben. Kasper Astrup Lind er ansat som målmandskoordinator. Med denne ansættelse er målsætningen for VSH, at der bliver skabt mere fokus på målvogteren under den daglige træning, og derved forbedre træningsmiljøet for disse.  En af flere metoder til dette er ved at afholde månedlige træninger. Disse træninger er kun for målmændene, hvor der rettes opmærksomhed på motorik, koordination og teknik. Kasper har ambitioner om at skabe en helt ny kultur for målvogterne i VSH, hvor trænere og målvogtere får bedre omstændigheder for at dygtiggøre sig, inden for målvogterfeltet.