Nyt håndboldsamarbejde har set dagens lys

 ØBG-Silkeborg og Gødvad GIF fortæller følgende:

De danske håndboldklubber og breddeidrætten generelt lider under vigende

medlemstal især i U16- og U18-årgangene. Mange klubber i kommunen ender ofte med kvarte og halve hold, når U16- og U18-spillere eksempelvis tager på efterskole, udlandsrejse eller får fritidsjob. 

I Silkeborg Kommune har BSV og Silkeborg-Voel begge gang i eliteprojekter for henholdsvis drengene og pigerne. For bredde-idrætten har ØBG-Silkeborg og Gødvad GIF, som er 2 af kommunens største ungdoms håndboldklubber, derfor indgået en gentlemanaftale om, hvert år at oprette holdfællesskab i netop disse årgange for såvel drenge som piger.

Ikke alle spillere i U16- og U18 årgangene er aktuelle for elitebold, så der er brug for et alternativ. Ambitionen har derfor været at se udover klubfarver, niveau og geografi og tilbyde de unge håndboldspillere en mulighed for at spille U16- og U18-bold.

- Der er klubfølelser og kulturer, der skal modnes for at udvikle holdfællesskaber til en succes, så vi har valgt en meget enkel og lavpraktisk tilgang, siger initiativtager Claus Strib fra Gødvad og tilføjer:

- Den første sæson arbejder vi kun med holdfællesskaber, uden at der bliver tale om et fælles navn, nyt spillesæt eller fælles økonomi. Vi tager et år ad gangen og ser hvordan modenheden udvikler sig klubberne imellem. 

U16-drenge træner Jan Hyldgaard fra ØBG-Silkeborg supplerer:

- Allerede i dag har mange af de yngre hold i vores to klubber gode relationer på tværs, så jeg ser kun samarbejdet blive udbygget fremadrettet.  I ØBG-Silkeborg har vi altid ønsket samarbejde på tværs for at sikre et varieret tilbud til de unge, så da Claus Strib henvendte sig, var vi ikke i tvivl og vores commitment”. 

- Når man elsker en idræt, så må man se udover klubfarver og samarbejde for at sikre medlemstallene, slutter Claus Strib og Jan Hyldgaard samstemmigt.