Trænere raser over JHF

Der er, et stykke inde i sæsonen, pludselig dukket et krydsspil op hos U17 drenge

Inden sæsonstart anbefalede et seedningsudvalg nedsat af JHF, at der i U17 drenge 1. division blev lavet tre pujer med henholdsvis 2 x 7 og 1 x 6 hold. Nummer 1 og 2 i hver pulje skulle derefter ved afslutningen på første sæsonhalvdel rykke op i ligaen.

Til udvalgets store overraskelse valgte JHF i stedet af lave fri tilmelding i rækken - og at lave fire puljer. Den beslutning skaber nu kaos.

Eller rettere: Det er ikke beslutningen som sådan, der giver problemer, men den kendsgerning, at JHF godt inde i sæsonen har besluttet, at der 14. december skal spilles et såkaldt krydsspil mellem de fire toere i puljerne for at finde de to hold, der skal følges med de fire puljevindere op i ligaen.

En større gruppe trænere har af flere omgange forsøgt at få JHF til at ændre på beslutningen, men uden held. Og det skaber vrede hos trænerne.

To udfordringer
Der er to udfordringer i, at JHF pludselig har programsat kampe til 14. december, selv om turneringen officielt slutter tidligere på måneden.

Ubold har været i kontakt med flere klubber, der 14. december har spillere på ferie eller studietur. Placeringen af disse arrangementer er sket, fordi der ved turneringsstart ikke var placeret kampe så sent i december.

En anden udfordring er, at der fra 10.-12. december afholdes en talentsamling i DHF-regi i Kolding. Det betyder, at de spillere, der skal deltage i krydsspils-kampene 14. december og er udtaget til samlingen, har under to døgn til at restituere efter en samling med en ganske hård fysisk belastning. Det giver, lyder det fra flere trænere, ingen mening.

Flere trænere har også svært ved at forstå, at JHF's Turneringsudvalg har foreslået de klagende klubber, at krydsspils-kampe rykkes til netop 11.-12. december, en dato der altså er besat af DHF til en talentsamling.

JHF afviser
Svaret fra JHF's Turneringsudvalg på klagen fra klubberne ser således ud:

Til samtlige klubber med hold i U-17 Drenge 1. division.
I forhold til at spille U-17 Drenge Liga efter ombrydning foreligger der nu en afklaring, efter at sagen har været behandlet i det jyske turneringsudvalg.
Det er besluttet, at man fastholder krydsspillet som afvikles tirsdag den 14/12.
Man vil senere i dag kunne se, hvem der mødes, hvilket der allerede er trukket lod om.
Turneringsudvalget har behandlet sagen, læst diverse skrivelser og indhentet anden nødvendig information. Ud fra dette samt de gældende regler ender beslutningen med ovenstående.

Mulig løsning: 8 ligahold
Efter afvisningen fra Turneringesudvalget foreslår trænere fra Ålborg Håndbold, BSH, Fredericia, Rødekro, Skjern, HEI, HC Midtjylland, Fredericia, VIES, AGF-Viby-Stavtrup, Kolding, Skanderborg og SINE i fællesskab, at krydsspillet droppes, og at der i stedet laves en U17-liga med 8 hold.

Klubberne har derfor skrevet følgende til JHF's Turneringsudvalg:

- Vi vil derfor i samlet flok stærkt appellere til, at vi efter jul laver en 8 holds-pulje i ligaen. Vi er enige om, at det sportslige niveau er til det. Vi synes også samlet, at vi sagtens kan afvikle de 14 kampe (over 14 uger, red.) forsvarligt inden DM. Vi savner i den grad at spille kampe efter 2 års nedlukning ,og vi har ikke spillet ret mange kampe i 1. halvdel.

- Hvis der i turneringsreglementet er passager, der gør at det vanskelig at afholde 8 holds-puljer i ligaen, vil vi på det kraftigste opfordre til, at man søger om dispensation i år til 8 hold. Det må være det sportslige, der går forud for rammerne. Vi erfarer, at man selv på Senior liganiveau har kunne søge om dispensation til flere hold i håndboldligaen, og så det må også kunne lade sig gøre på U17-niveau.

- Vi står i en force majeure-sag, hvor et manglende kvalspil i opstarten og en efterfølgende beslutning om 4 puljer á 5 hold har gjort, at vi står med et krydsspil, som ingen af de involverede hold synes bør gennemføres.