U19-liga: Landsdækkende ligeud-turnering?

DHF har brugt DM i Silkeborg til at blive klogere på klubbernes holdning til næste sæson

I forbindelse med DM for U16- og U18-piger i Silkeborg har DHF holdt møde med 45 jyske og fynske klubfolk, trænere og landstrænere om næste sæsons U19-turnering.

På mødet blev følgende tre emner luftet:

  1. Skal den bedste U19-rækkke i næste sæson være en lige-ud turnering?
  2. Skal den bedste U19-række være landsdækkende?
  3. Hvis det bliver et ja til enten punkt 1 eller 2 - eller dem begge - skal det så gælde for både drenge og piger?

Det er første møde ud af to, der skal opkvalificere DHFs Turneringsudvalg i forhold til at træffe den rigtige beslutning om den kommende sæsons turneringsstruktur i U19. Det andet møde om emnet holdes i forbindelse med DM for U16- og U18 drenge i Roskilde om to uger.

Mødedeltagerne blev spurgt til deres prioritering af U19-rækken, og her var der raden rundt enighed om, at U19-rækkken skal prioriteres, så de ældste ungdomsspillere i næste sæson, årgang 00, bliver i U19 og ikke rykkes op som seniorspillere.

De særregler, der findes i ungdomshåndbold, fx ingen mandsopdækning, ingen forsvars-angrebs udskiftning og intet blåt kort, blev også diskuteret, og der var stor opbakning til de nuværende særregler blandt de fremmødte på mødet til at fortsætte med særreglerne i ungdomsrækkerne. Mødedeltagerne var helt afklarede med, at det er vigtigt, at man som ungdomsspillere udvikler alle sine kompetencer, hvilket fik alle til at vende tommelen nedad til at indføre samme 7 mod 6-regel som hos seniorerne.

Generation 24