Køge Håndbold Akademi

Ved Stadion 2 B

4600 Køge

FaceBook

Køge Håndbold Akademi tror på ansvar for egen læring!

Køge Håndbold Akademi tror på ansvar for egen læring!

Tilbage i april måned deltog 70-80 potentielle elever og forældre til infomøde om opstart af Køge Håndbold Akademi. Siden da er der sket meget og de 10 udvalgte elever er desværre reduceret til 8, idet der forholdsvis hurtigt kom 2 afmeldinger af personlige årsager. Der bliver nu fokuseret på de tilbageværende og al fokus bliver lagt her, så fundamentet for de kommende år sikres. Ambitionen er at yderligere 10 pladser åbnes op for sæson 2020/2021, så samlet antal elever kommer op på ca. 20.

Når elever optages på Køge Håndbold Akademi, starter de samtidig et nyt kapitel i deres ungdomsliv. Et kapitel, hvor de så småt bevæger sig fra at være børn til at være unge voksne. Med den transition følger også et ansvar for både uddannelse, men også for mange andre aspekter – herunder håndbold. Derfor er ansvar for egen læring også et buzzword for tilgangen til eleverne på Køge Håndbold Akademi.

Screening og refleksion

Alle elever er blevet screenet af fysioterapeut og har modtaget personligt styrketræningsprogram. Yderligere har eleverne selv valgt personlige mål for hvilke ting, de rent håndboldmæssigt gerne vil udvikle. Og med tilgangen af Brian Ankersen som koordinator på Køge Håndbold Akademi er der også kommet godt gang i refleksionssamtaler, der helt og holdent foregår på elevernes præmisser. Med udgangspunkt i personlige mål modtager eleverne løbende supervision og evaluering via samtaler med Brian. Her tilrettes og tales om, hvad der er gået godt og hvad der kan gøres bedre i den kommende tid.

Eleverne udtrykker stor glæde ved og tilfredshed med, at deltage på Køge Håndbold Akademi. Alle får meget direkte og konstruktiv feedback ifht. personlige målsætninger og mon ikke at akademiet har været en brik i, at begge U17 hold (drenge og pige) i Køge Håndbold nu spiller i 1. division…?

Afstemt træning

Det har også vist sig, at træningsmængde og tidspunkter er afstemt fint og eleverne opnår derfor et godt miks i deres tid i forhold til skole, håndbold og fritid. Ydermere er der afholdt møder med hhv. Køge Gymnasium og Køge Handelsskole, som sikrer et vist frirum i forhold til fx den ugentlige morgenstyrketræning.

Elev på akademiet, Sofie Laursen, udtaler:

  • Selvom jeg ikke er morgenmenneske, er det fedt, at man fx kan lave den ene af sine styrketræninger om morgenen og dermed have fri til lektier og kammerater om eftermiddagen. Derudover udgør akademitræningen mit ene løbepas, så der bliver også frigjort noget tid.

 I Køge Håndbold og Køge Håndbold Akademi, kalder vi dette ”håndbold i balance” og det er netop én af grundtankerne bag akademiet.

Når sæsonen skydes i gang, er der nærmest også garanti for skader, men også dette har akademiet taget hånd om. Alle spillere har en ”direkte linje” til fysioterapeut og kan således komme under hurtig og kyndig vejledning og dermed komme hurtigere tilbage på træningsbanen igen.

Der er stor alsidighed i teamet bag Køge Håndbold Akademi med mange forskellige kompetencer - og dermed sikres også en hurtigere forankring af akademiet i både bestyrelse og klub.

Udvidet trænerstab

Senest er endnu en kompetent træner kommet til, idet det er lykkedes at lave aftale med den gamle ”Køge-dreng” Nikolaj Egon Hansen. Trænerteamet består nu af Danni Bach Müller, Kenni Bach Müller, Søren Stryger og Nikolaj Egon Hansen.

Ansøgningsproces til næste sæson starter op primo januar 2020, hvor alle interesserede er velkomne til at ansøge. Yderligere oplysninger kan fås hos koordinator Brian Ankersen på mail: brian_ankersen@hotmail.com

 

FAKTA:

  • Køge Håndbold Akademi startede op pr. 1. august 2019 med 10 elever.
  • Fire akademitrænere og en koordinator er tilknyttet Køge Håndbold Akademi: Kenni Bach Müller, Danni Bach Müller, Søren Stryger og Nikolaj Egon Hansen. Koordinator er Brian Ankersen.
  • Køge Bugt Knæ- og Rygcenter v/Mark Ebbesen er tilknyttet som fysioterapeut. Mark har lavet fysisk screening af alle elever og ud fra det udarbejdet personligt styrketræningsprogram.
  • Alle elever modtager løbende supervision fra koordinator Brian Ankersen. Dette foregår via facetime-opkald og beskeder, da Brian Ankersen pt. er bosat i Montenegro. Derudover bliver supervision og evaluering delt med elevernes holdtræner, så forankring af personlige mål også sikres på holdtræning.
  • Køge Håndbold Akademi har lavet aftaler med hhv. Køge Handelsskole og Køge Gymnasium, der sikrer eleverne en vis frihed i forhold til akademitræning. I praksis ved f. eks. at eleverne ikke får fravær for styrketræning onsdag morgen.
  • Yderligere 10 pladser åbnes op for sæson 2020/2021, således at der er 20 elever i alt. Derudover yderligere 10 pladser for sæson 2021/2022. Der arbejdes også med bopælsmulighed for elever fra 2021/2022.
  • Tilbud i Køge Håndbold Akademi er i forlængelse af klubtilbuddet i Køge Håndbold.
  • De otte spillere på Køge Håndbold Akademi er: Aske Vejbæk, Gustav Digmann, Julius Frederiksen, Luca Karlsson, Mads Jørgensen, Oliver Søebæk, Ann-Sofie Hyldgaard og Sofie Laursen
Generation 24
« Tilbage